Prekursory

Prekursory firmy Aquanetta – innowacyjne rozwiązanie dla każdego akwarysty morskiego! Nasze prekursory są preparatami, które dostarczają brakujących pierwiastków, niezbędnych w Twoim akwarium. Są one proste i bezpieczne w użyciu!

Jak działa natura?

Głównym budulcem twardych szkieletów bezkręgowców morskich (np. korali twardych, małżów) jest węglan wapniowy CaCO3 oraz w mniejszym stopniu, węglan magnezowy MgCO3. Charakterystycznym składnikiem szkieletów z węglanu wapniowego jest węglan strontowy SrCO3 występujący w znikomej ilości – jest on szczególnie ważny, gdyż jego obecność jest niezbędna do sprawnej budowy szkieletu wapiennego przez organizm.

I tak,  przykładowo dla wapnia, można powiedzieć, że organizmy w celu budowy szkieletu pobierają z wody 3 jony:

 • Ca2+ (kation wapniowy)   
 • HCO3(anion wodorowęglanowy)   
 • OH(anion hydroksylowy)
 •  

  Z tego odkładają w szkielecie cząsteczkę nierozpuszczalnego węglanu wapniowego CaCO3 oraz wydalają cząsteczkę wody.

  Formuła chemiczna wygląda następująco:

  Ca2+ + HCO3 + OH → CaCO3 [odłożony w szkielecie] + H2O

  Analogicznie działa odkładanie w szkielecie węglanu magnezowego i strontowego. Poza odpowiednimi pierwiastkami (wapń, magnez, stront) w proces wapnienia zaangażowane są jeszcze tylko wodorowęglan, hydroksyl, węglan i woda.

  Jony, stojące po lewej stronie formuły chemicznej, nie istnieją jako substancje – gdyby istniał czysty wodorowęglan wapniowy Ca(HCO3)2, sprawa regeneracji składu wody byłaby bardzo prosta.

  Działanie prekursora firmy Aquanetta.

  Nasze prekursory zastępują nieistniejące czyste wodorowęglany wapniowców. Są one organicznymi solami wapniowców zawierającymi oprócz metalu jedynie węgiel, wodór i tlen. W akwarium ulegają one mikrobiologicznemu utlenieniu. Produktami są dwutlenek węgla i woda oraz wodorowęglan odpowiedniego metalu (wapnia, magnezu, strontu), który pozostaje rozcieńczony w całej wodzie akwarium

  W trakcie mikrobiologicznego utleniania prekursora, zużywany jest tlen i uwalnia się dwutlenek węgla. Musi temu sprostać aktywność organizmów roślinnych realizujących odwrotny proces, lub napowietrzanie wody. W praktyce zwykle wystarcza kontakt wody z powietrzem.

  Nasze prekursory przez swoją szczególną właściwość, że są one swoistą pożywką energetyczną dla mikroorganizmów nie zawierającą biogenów (fosfor, azot), uczestniczą w oczyszczaniu wody z biogenów, podobnie jak dodawany do akwarium promotor odpieniania, taki jak gliceryna lub alkohol.